Aktualności

Oferta projektowania i weryfikacji oświetlenia dróg i ulic

Mamy przyjemność poinformować, że Centrum ISI prowadzi weryfikację projektów oświetlenia zewnętrznego.

Pośredniczymy również w sporządzaniu ekspertyz w tej dziedzinie, które są wykonywane przez pracowników Katedry Informatyki Stosowanej, AGH.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy,

Jacek Klimkiewicz jacekk@agh.edu.pl , tel.: +48 12 617 44 53

2018/06/13 15:48 · Igor Wojnicki

Ogłoszenie dotyczące realizacji projektu RPMP.01.02.03-12-0756/16-00

Doradztwo Sportowe Mielcarski Grzegorz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inteligentny system pomiarowy na potrzeby nowatorskiego procesu treningowego piłki nożnej firmy Doradztwo Sportowe Mielcarski Grzegorz”

2018/03/13 10:01 · Kamila Kotulska

Rusza nabór na Bony na Innowacje w Małopolsce

30 czerwca 2017 rusza nabór na Bonny na Innowacje w Małopolsce w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch możliwości finansowania:

Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;

80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;

70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone zakup:

Usług badawczo-rozwojowych:

 • a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • b) usługi w zakresie wzornictwa.

Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

 • a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
 • b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
 • c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
 • d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Szczegółowie informacje można znaleźć na stronie Bony na Innowacje w Małopolsce

2017/06/05 13:32 · Kamila Kotulska

Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych jest platformą współpracy między światem nauki 
i światem biznesu, jak również instytucjami samorządowymi. Od samego początku naszym założeniem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
w przedsiębiorstwach poprzez umiejętne wykorzystanie potencjału środowiska naukowego. Centrum funkcjonuje od 3 lat i przez ten czas udało nam się stworzyć wiele ciekawych projektów. Nabyliśmy też doświadczenia. które pozwala nam efektywniej dobierać odpowiednia działania do potrzeb klienta. W ostatnim czasie zespół Centrum ISI poszerzył, a dzięki temu nabrał nowych kompetencji. Dziś z dumą możemy zaprezentować Państwu nową, ulepszoną ofertę Centrum.

Centrum ISI wspiera przede wszystkim MŚP z Małopolski w ramach pomocy de minimis. Dzięki finansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przedsiębiorca ma możliwość uzyskania:

 • audytu technologicznego,
 • analizy rynkowej przedsiębiorstwa,
 • analizy strategii reklamowej,
 • wsparcia w procedurach formalnych i prawnych związaną z pomocą 
de minimis

Proponowane w ramach tej oferty usługi finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dlatego są bezpłatne dla zainteresowanych nimi podmiotów.

Centrum oferuje również wsparcie w procesie ubiegania się o dodatkowe środki W ofercie Centrum jest także:

 • doradztwo w pozyskaniu środków publicznych na inwestycje (granty
 i inne ścieżki finansowania),
 • doradztwo przy szukaniu inwestora dla innowacyjnych rozwiązań,
 • wsparcie strategiczne,
 • konsultacje modelu biznesowego,
 • doradztwo prawne,
 • realizacja badań rynku i badań marketingowych,
 • badania ewaluacyjne,
 • analiza human resources,
 • realizacja projektów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
 • wsparcie w obszarze e-marketingu,
 • kampanie reklamowe, video,
 • szkolenia medialne,
 • przygotowanie prezentacji multimedialnych,
 • organizacja eventów, konferencji.

OFERTA CENTRUM

Wybierz Innowacje. Centrum ISI — Moc Innowacji!

Bony na Innowacje

Bony na innowacje, to nowy program wspierający rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej

Multimedia

Prezentacje multimedialne usprawniają proces przekazu informacji między zainteresowanymi stronami. Więcej

Biuletyn

Podaj swój adres e-mail aby dołączyć do grona odbiorców: