===== Aktualności ===== <WRAP panel panel_first panel_news> {{namespace>aktualnosci&inline&first=1&last=1}} </WRAP> <WRAP panel panel_news> {{namespace>aktualnosci&inline&first=1&last=2}} </WRAP> <WRAP panel panel_news> {{namespace>aktualnosci&inline&first=1&last=3}} </WRAP>

====== Konkurs na prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie do 20.10! ====== Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze prace inżynierskie oraz magisterskie i doktorskie, dotyczące Inteligentnych Systemów Informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w energetyce, sieciach inteligentnych oraz rozwiązań służących redukcji emisji CO2. Dwie najlepsze prace magisterskie lub doktorskie zostaną nagrodzone telefonem iPhone 5s, a dwie najlepsze prace inżynierskie czytnikiem e-book Onyx Book T68 Lynx wraz z akcesoriami. Nabór prac trwa do 20 października 2014. Szczegóły w regulaminie. Zachęcamy do udziału! {{:aktualnosci:regulamin_pracy_magisterskiej_i_doktorskiej.pdf| Regulamin - praca magisterska i doktorska}} {{:aktualnosci:regulamin_pracy_inzynierskiejn.pdf| Regulamin - praca inżynierska}} ====== ====== {{:aktualnosci:plakatinz.png?nolink|}} {{:aktualnosci:plakatmgr.png?nolink|}}

<WRAP panel panel_first> ==== Bony na Innowacje ==== Bony na innowacje, to nowy program wspierający rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. <wrap more>[[bony|Więcej]]</wrap> </WRAP> <WRAP panel panel> ==== Multimedia ==== Prezentacje multimedialne usprawniają proces przekazu informacji między zainteresowanymi stronami. <wrap more>[[:Multimedia|Więcej]]</wrap> </WRAP> <WRAP panel panel_last> ==== Biuletyn ==== Podaj swój adres e-mail aby dołączyć do grona odbiorców: <html> <!-- formularz --> <form method="post" action="https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm_subscribers&amp;action=add_subscriber"> <input type="hidden" name="subscribers_list_hash" value="mkvk3oh2pd" /> <input type="text" name="freshmail_email" id="freshmail_email"> <input type="submit" value="Potwierdź"> </form> <!-- fomularz --> </html> </WRAP>