Aktualności

Rusza nabór do "Szybkiej Ścieżki" NCBiR

Już 01 marca rusza nabór do Szybkiej Ścieżki NCBiR (podziałanie 1.1.1). Celem naboru jest badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę. Na wsparcie innowacyjnych badań dla małych i średnich firm przeznaczono 1 mld złotych.

→ Read more...

2017/02/16 12:54 · Kamila Kotulska

Bon na innowacje - informacja o wyniku postępowania

Niniejszym informujemy o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie badań i rozwoju w ramach dużego Bonu na innowacje województwa Małopolskiego.

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe firmy Doradztwo sportowe Mielcarski Grzegorz dotyczące wykonawcy prac w ramach Bonu na Innowacje wpłynęła jedna oferta.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Al. Mickiewicza 30, H-A2 IIIp, 30-059 Kraków tel./fax sekretariat: + 48 12 617 36 56 email: innoagh@agh.edu.pl http://www.innoagh.pl/ wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000352646, NIP: 677-234-07-27.

Oferta spełniła stawiane w postępowaniu warunki, tym samym Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. zostało wybrane jako wykonawca prac.

2016/10/29 13:06 · Katarzyna Górniak

Bony na Innowacje

Bony na innowacje, to nowy program wspierający rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej

Multimedia

Prezentacje multimedialne usprawniają proces przekazu informacji między zainteresowanymi stronami. Więcej

Biuletyn

Podaj swój adres e-mail aby dołączyć do grona odbiorców: