===== Aktualności ===== <WRAP panel panel_first panel_news> {{namespace>aktualnosci&inline&first=1&last=1}} </WRAP> <WRAP panel panel_news> {{namespace>aktualnosci&inline&first=1&last=2}} </WRAP> <WRAP panel panel_news> {{namespace>aktualnosci&inline&first=1&last=3}} </WRAP>

<WRAP panel panel_first> ==== Bony na Innowacje ==== Bony na innowacje, to nowy program wspierający rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. <wrap more>[[bony|Więcej]]</wrap> </WRAP> <WRAP panel panel> ==== Multimedia ==== Prezentacje multimedialne usprawniają proces przekazu informacji między zainteresowanymi stronami. <wrap more>[[:Multimedia|Więcej]]</wrap> </WRAP> <WRAP panel panel_last> ==== Biuletyn ==== Podaj swój adres e-mail aby dołączyć do grona odbiorców: <html> <!-- formularz --> <form method="post" action="https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm_subscribers&amp;action=add_subscriber"> <input type="hidden" name="subscribers_list_hash" value="mkvk3oh2pd" /> <input type="text" name="freshmail_email" id="freshmail_email"> <input type="submit" value="Potwierdź"> </form> <!-- fomularz --> </html> </WRAP>