Aktualności

Centrum ISI z AKREDYTACJĄ Ministerstwa Rozwoju!

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2017 r. Ministerstwo Rozwoju udzieliło Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych akredytację ośrodka innowacji, świadczącego proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

AKREDYTACJA

System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji.

Pełna lista akredytowanych ośrodków dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju.

2017/05/23 11:48 · Kamila Kotulska

Wielkanoc 2017

W tym specjalnym czasie Świąt Wielkanocnych życzymy by Tradycja nie ustępowała miejsca Innowacji, a każdy z Nas spędził wiele radosnych i ciepłych chwil w gronie najbliższych.

Centrum ISI

2017/04/12 13:43 · Kamila Kotulska

Nabór na Bony na Innowacje PARP

8 czerwca 2017 roku rusza nabór do poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Poziom dofinansowania projektów to do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł.

Centrum ISI pomaga w przygotowaniu wniosków i ocenie potencjału innowacyjnego. W poprzednim naborze wszystkie przygotowywane przez Centrum wnioski przeszły ocenę formalną.

więcej informacji o naborze na stronie: Bon PARP

2017/04/12 13:28 · Kamila Kotulska

Bony na Innowacje

Bony na innowacje, to nowy program wspierający rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej

Multimedia

Prezentacje multimedialne usprawniają proces przekazu informacji między zainteresowanymi stronami. Więcej

Biuletyn

Podaj swój adres e-mail aby dołączyć do grona odbiorców: